De praktijk

Praktijk Oliehoek (AGB -code praktijk :03070675 ) is een ambulante specialistische GGZ-praktijk waarin ik, de praktijkhouder, Jacoba C.M.(Cobie) Oliehoek (AGB-code zorgverlener: 03029116) als zelfstandig gevestigde Psychiater, Psychotherapeut werkzaam ben voor Psychiatrisch/ Psychotherapeutische behandeling.

Nadere gegevens omtrent mijzelf: Ik ben sedert 1992 zelfstandig gevestigd in het Medisch Centrum Roomburgh op het adres Hof van Roomburgh 4; 2314 ZB Leiden. Nadat ik in 1974 mijn specialisatie als -toen nog- zenuwarts psychiater had afgerond, heb ik eerst als sociaal psychiater gewerkt bij de Stichting Geestelijke Gezondheid Zuid Holland (een voorloper van de RIAGG), daarna als ziekenhuispsychiater/ hoofd opname psychiatrisch ziekenhuis Endegeest en vervolgens als medisch directeur van psychiatrisch ziekenhuis Beileroord (Drenthe) tot ik mij in 1992 als psychiater/ psychotherapeut vestigde in Leiden. In mijn lange carrière als psychiater heb ik de ontwikkelingen in de gangbare psychotherapeutische behandeltechnieken van nabij gevolgd en deze mij steeds eigen gemaakt. Ik heb o.a opleidingen gevolgd in analytische individuele en groepspsychotherapie, in cognitieve gedragstherapie, Gestalttherapie, hypnotherapie, relatie- en systeemtherapie en in EMDR therapie. Daarbij is mijn focus in de behandeling altijd sterk sociaal psychiatrisch georiënteerd gebleven.

Ook in het werken met patiënten met complexe psychiatrische problematiek en meervoudige traumata in hun anamnese heeft de impact van de traumatische ervaringen op de levenssferen van de patiënt steeds mijn volle aandacht. Ik verlies de systeem therapeutische aspecten niet uit het oog. Ik werk holistisch dat wil zeggen gericht op de ‘totale’ persoon, waarbij ik alternatieve en complementaire geneeswijzen integreer door mijn samenwerking en afstemming met geregistreerde vaktherapeuten en alternatief werkende genezers. Ik werk vanuit de overtuiging dat een goede behandelrelatie, waarin vertrouwen en wederzijds respect voorop staan de basis vormt van een psychiatrisch/ psychotherapeutische behandeling.