Informatie voor verwijzers

Aanmelden

Voor aanmelding van een patiënt/ patiënte kunt u contact opnemen via mijn praktijkassistente via 0252-214207 (mogelijk treft u de voicemail aan en kunt u uw bericht inspreken) of via het beveiligde zorgmail adres: praktijkoliehoek@zorgmail.nl.

Huisarts verwijzing

Voor het aangaan van een behandeling is een verwijzing van de huisarts van de patiënt voor specialistische GGZ noodzakelijk. De verwijsbrief moet de volgende informatie bevatten (Verwijzing). Voor het zorgjaar 2024 heb ik met alle verzekeraars een contract voor Specialistische GGZ behandelingen afgesloten. De patiënt moet echter toch rekening houden met de mogelijkheid dat er een wachtlijst is voor verzekerden van sommige verzekeraars die budgetbeperkingen hebben opgelegd voor het lopende zorgjaar. Het is verstandig als de patiënt daar eerst navraag over doet bij het verzoek om een intakegesprek. Heeft u een restitutiepolis afgesloten met Uw zorgverzekeraar vermeldt U dat dan bij Uw aanmelding voor een intake gesprek. Dat geeft mij als behandelaar de mogelijkheid om zo nodig extra budget aan te vragen bij Uw verzekeraar voor Uw behandeling.

Indien de patiënt daar toestemming voor geeft, ontvangt de verwijzer een kort bericht bij de start van de eigenlijke behandeling en bij de afsluiting van het zorgtraject c.q. van de behandeling.

Indicaties voor behandeling:

 • Posttraumatisch stressstoornis
 • Complexe traumata
 • Alle andere angststoornissen
 • Dissociatieve stoornissen
 • Depressieve stoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Somatoforme stoornissen
 • Autistiforme stoornissen
 • Cognitieve stoornissen

Contra-indicaties

 • Alcohol- en drugsverslaving als primaire diagnose
 • Chronisch psychotisch toestandbeeld
 • Gevorderde dementiële stoornissen met een verpleeghuisindicatie