Samenwerking

Mijn praktijk heeft een vaste samenwerkingsrelatie met de eveneens zelfstandig gevestigde praktijk van de klinisch psycholoog en psychodiagnosticus Christine de Wit. Zij is zelfstandig gevestigd op hetzelfde adres in Leiden Hof van Roomburgh 4.

Naast collegiaal overleg is consultatie voor ernstige psychiatrische problematiek en medicamenteuze behandeling mogelijk. Tevens is doorverwijzing voor psychiatrische behandeling in overleg mogelijk. De samenwerking tussen de twee praktijken is geregeld binnen een maatschap, de Maatschap Integrael. Binnen deze maatschap streven wij naar waar mogelijk integratieve behandeling van de problematiek. Ook verwijzing naar vaktherapeuten met wie wij samenwerken kan worden overwogen.

Gezamenlijk uitgangspunt is dat wij het van belang achten dat wij naast de kwetsbaarheden van de patiënt/ cliënt ook de mogelijkheden en de bronnen waaruit een persoon kan putten in het oog houden, zodat deze benut kunnen worden voor zo veel mogelijk herstel van de kwaliteit van hun leven.

Sedert enkele jaren hebben wij ook een samenwerkingsrelatie met Dr. M. van Duijl, psychiater. Zij is gespecialiseerd in transculturele psychiatrie. Consultatie voor meer specifieke transculturele problematiek is daarmee mogelijk.

Mogelijkheden tot consultatie op verzoek vanuit de eerste lijn bij complexe problematiek worden vanuit mijn praktijk eveneens geboden als samenwerkingsvorm met de Basis GGZ/ POH in de regio Leiden.